More   

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup usługi doradczej polegającej na wsparciu rozwoju firmy Luxury Trade sp. z o.o. poprzez opracowanie kompleksowej Strategii rozwoju spółki z perspektywą czasową do 2020 roku: „Strategia rozwoju spółki Luxury Trade do 2020 roku”.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: marzec - maj 2019 r.

Dodatkowe informacje oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie firmy Luxury Trade Sp. z. o.o. przy ul. Heweliusza 22/8 w Legnicy oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie firmy Luxury Trade Sp. z. o.o. przy ul. Heweliusza 22/8, 59-220 Legnica – w terminie do 08.03.2019 r. do godz. 10:00 lub drogą mailową: biuro@luxury-trade.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy